باشگاه خبرنگاران/ فرماندار شهرستان بوئين زهرا گفت: ۲۸ کيلومتر از رودخانه‌هاي شهرستان بوئين‌زهرا به طور کامل لايروبي شده است.

مصطفي آقاعلي فرماندار شهرستان بوئين زهرا در جريان بازديد از روند  لايروبي رودخانه حاجي عرب در حاشيه شهر بوئين‌زهرا گفت: تا کنون بيش از ۲۸ هزار متر طول از رودخانه‌هاي شهرستان به طور کامل لايروبي شده است.
رئيس ستاد مديريت بحران شهرستان خاطر نشان کرد: تا ۴۵ روز آينده نيز ۱۰ کيلومتر ديگر از اين رودخانه‌ها به طور کامل لايروبي خواهد شد تا در مواقع بارندگي هيچ گونه خطري شهر‌ها و روستا‌هاي واقع در حاشيه رودخانه‌ها را را تهديد نکند.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today