صدا و سيما/ وزش باد و رگبار پراکنده آسمان استان را فرا مي گيرد.

حقي آبي، کارشناس اداره کل هواشناسي لرستان گفت: در بيشتر مناطق استان وزش باد و بارش هاي پراکنده اي خواهيم داشت اما بيشتر بارش ها در مناطق شمالي استان از فرا شب به تناوب بيشتر مي شود.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy