فارس/ جداي از سرپرست شهرداري سقز که در بازداشت بسر مي‌برد، امروز نيز معاون شهرسازي و مدير يکي از واحدهاي اين شهرداري دستگير شدند.

خبرهاي رسيده حاکي است معاون شهرسازي شهرداري سقز به همراه مسئول يکي ديگر از واحدهاي اين نهاد توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند.
اين سومين دستگيري در ميان کارکنان شهرداري سقز در روزهاي اخير به اتهام مسائل مالي و اداري است.
قبلا نيز سرپرست سابق شهرداري به همراه يا فرد خارج از مجموعه شهرداري بازداشت شده بود.
يک مقام آگاه ضمن تاييد اين دستگيري‌ها، گفت: بازداشت اين افراد در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دفاع از بيت‌المال و حقوق مردم و برخورد با جريانات سوءاستفاده بوده و تا روند نهايي ادامه خواهد داشت.
تاکنون مقامات مسئول در خصوص اين دستگيري‌ها اظهارنظر رسمي نکرده‌اند.
ضمنا سرپرست شهرداري سقز هم که براي تصدي پست شهرداري معرفي شده بود، هم اکنون در بازداشت است.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online