رکنا/ چندين قرن است که اهالي روستاهاي «قلعه رشيد»، «شِکرآباد» و «حسين آباد» شهرستان اردل چهارمحال و بختياري در معدن نمک « قلعه رشيد» کار مي کنند. زنان اين سه روستا از اوايل فصل بهار تا نيمه هاي پاييز به برداشت(چيدن نمک= اصطلاح محلي) نمک از صخره هايي که آب نمکي از آنها جاري و خشک شده است، مشغول هستند.


از اواخر فروردين آب چشمه نمکي به روي صخره ها هدايت مي شود؛ بعد از گذشت چند روز آب خشک شده و بلورهاي نمک نمايان مي شود. زنان با تيشه به قسمت هاي مختلف مي روند تا تکه هاي نمک را جدا کنند؛ تکه هاي جدا شده به پايين آورده تا با سنگ هاي بزرگ نرم و آسياب شود. بعد در کاسه هايي که قالب محسوب مي شود ريخته و در آفتاب قرار مي دهند تا سفت و خشک بشنود. نمک هاي قالب گيري شده براي فروش با چهارپايان به پايين دره برده مي شود و از مناطق مختلف با ماشين هاي باري براي بردن نمک ها مي آيند. اين نمک داراي املاح معدني ويژه اي است که مصرف انساني و حيواني دارد.وجود املاح و نمک هاي گوناگون در آب چشمه ها به دليل عبور آب از لايه ها زمين و سنگهاي گوناگون در درون زمين است.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday