باشگاه خبرنگاران/ معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي با تاکيد بر اينکه ۳۵ پروژه نيمه تمام استان بايد به بخش خصوصي واگذار شود، گفت: در اين مسير بايد اطلاع رساني‌هاي دقيق و درستي انجام شود، زيرا اين موضوع يک فرصت فوق العاده از سوي دولت براي بخش خصوصي است.

محمود قنبري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و سپس دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند تا اين پروژه‌هاي نيمه تمام را با واگذاري به بخش خصوصي و اطلاع رساني به سرانجام برسانند.
وي از بخش خصوصي به عنوان عامل موثر در توليد ثروت و اشتغال ياد کرد و گفت: بخش دولتي نيز پشتيبان بخش خصوصي خواهد بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي تصريح کرد: توليد ثروت توسط بخش خصوصي، سرمايه گذاران، توليدکنندگان و صادرکنندگان محقق شده تا از اين طريق معضل بيکاري نيز حل شود.
قنبري به وضعيت مطلوب بازار و قيمت کالا‌هاي اساسي در روز‌هاي اخير اشاره کرد و گفت: در بخش قيمت کالا‌هاي اساسي از جمله مرغ، نان و شکر با همت دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي کنترل خوبي را شاهد بوديم.
وي عنوان کرد: در روز‌هاي اخير نياز مرغ استان تامين شده بود و مرغ از ساير استان‌هاي همجوار وارد نشد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today