صدا و سيما/ ارتفاعات شاه‌جهان اسفراين، بلندترين نقطه از رشته‌کوه آلاداغ، لباس سفيد برف به تن کرد.

ارتفاعات شاه‌جهان اسفراين، بلندترين نقطه از رشته‌کوه آلاداغ، لباس سفيد برف به تن کرد.
کارشناسان هواشناسي، در ۲۴ ساعت گذشته بيشترين بارش‌ها را از توتلي راز و جرگلان به ميزان ۱۳.۹ ميليمتر، کهنه جلگه ۱۲.۳ و تازه قلعه ۱۱.۷ ميليمتر گزارش کردند.
براساس اعلام کارشناسان هواشناسي، امروز جوي پايدار بر آسمان استان حکمفرماست.
قلهٔ شاه‌جهان، سه هزار و ۸۰ متر ارتفاع دارد. اين کوه به علت پهناوري بسيار در سه شهرستان خراسان شمالي گسترده شده‌است.
از شمال‌شرق و شرق به شهرستان فاروج، از شمال و شمال‌غرب به شهرستان شيروان، از جنوب و غرب به شهرستان اسفراين منتهي مي‌شود، اما بيشتر حوضهٔ شاه جهان در اسفراين قرار دارد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today