ايلنا/ واحد روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان دامغان در واکنش به ادعاي يکي از مسئولان محلي مبني بر کمبود اکسيژن در بيمارستان ولايت، اين موضوع را تکذيب کرد.

يکي از مسئولان محلي شهرستان دامغان پس از اتمام جلسه ستاد شهرستاني مقابله با کرونا با انتشار فايل صوتي مبني بر کمبود اکسيژن و تخت بيمارستاني باعث نگراني و استرس شهروندان شده بود. 
وي در اين فايل صوتي گفته بود بيماران کرونايي بايد در نوبت بمانند تا اکسيژن دريافت کنند.
متعاقب انتشار اين خبر مسئول واحد روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان دامغان بيان کرد: کمبود اکسيژن براي درمان بيماران کرونايي بيمارستان ولايت کذب است و صحت ندارد.
رضا صالحي مهر گفت: رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي براي حفاظت مردم در برابر اين بيماري بهترين شيوه مقابله با کوويد 19 است.  
وي ضمن تاکيد شهروندان به استفاده از ماسک افزود: شهروندان مي توانند در صورت امکان با عدم خروج از منزل و رعايت فاصله گذاري اجتماعي به قطع زنجيره انتقال کرونا کمک کنند.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today