ايرنا/ مديرکل پزشکي قانوني آذربايجان‌شرقي با اشاره به کاهش آمار متقاضيان صدور مجوز سقط جنين درماني در استان، گفت: در نيمه اول امسال ۱۷۷ نفر براي اخذ مجوز سقط درماني به ادارات پزشکي قانوني مراجعه کردند.

علي صفايي فرد، مديرکل پزشکي قانوني آذربايجان‌شرقي با اشاره به مراجعه ۱۷۷ نفر براي اخذ مجوز سقط درماني در سال جاري، اظهار کرد: از اين تعداد براي ۱۲۹ نفر مجوز سقط درماني صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که براي ۱۲۴ نفر مجوز سقط صادر شده بود، چهار درصد افزايش داشته است.
وي افزود: در شهريور ماه امسال نيز از ۳۳ پرونده تشکيل شده در اين زمينه به ۲۷ نفر مجوز سقط درماني صادر شده است که اين آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲ درصد افزايش يافته است.
صفايي خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۳۹۰ نفر براي اخذ مجوز سقط درماني به ادارات پزشکي قانوني استان مراجعه کردند که براي ۲۷۷ نفر مجوز سقط صادر شده است.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today