باشگاه خبرنگاران/ مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان از تخريب و بازسازي دبستان حاج ابوالقاسم هرندي ناحيه دو کرمان، به همت يک زوج خير با هزينه يک ميليارد و 500 ميليون تومان خبر داد.

احمد اسکندري نسب، مديرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: توفيق کار خير به ويژه مدرسه سازي نصيب هر کسي نمي‌شود، بسياري افراد ثروتمند هستند که هيچ وقت در طول زندگي شان نمي‌توانند در امر خيري پيش قدم شوند، اما براي کساني که در راه خير قدم مي‌گذارند، مدرسه سازي کار ويژه‌اي است، زيرا نتيجه خير و مثبت آن به چند نسل آينده هم مي‌رسد.
وي افزود: بسياري از تنگنا‌ها و چالش‌هاي آموزش و پرورش در زمينه کمبود مدرسه با همت و همکاري خيران نيکوکار در حال رفع است و در اين ميان خيران مدرسه سازي هم هستند که خودشان از خانواده فرهنگيان هستند که اقدام ارزشمندشان درخور تحسين است.
مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به پويش ملي آجر به آجر در امر مدرسه سازي، گفت: همياري و کمک آحاد مردم در اين پويش خدا پسندانه، نياز است و همه ما مي‌توانيم حتي با اهداي هزينه يک آجر، يک خير مدرسه ساز باشيم.
اسکندري نسب بيان کرد: دبستان هرندي ناحيه دو کرمان با زير بناي يک هزار و ۳۰۴ متر مربع از جمله مدارس فرسوده و داراي بافت قديمي اين ناحيه است که به زودي با همت خيران گرانقدر تخريب و بازسازي مي‌شود.
وي گفت: جلال عنايتي و صديقه نصيري نسب، زوج خير و پيشکسوت فرهنگي طي قراردادي با آموزش و پرورش، در امر تخريب و بازسازي دبستان حاج ابوالقاسم هرندي مشارکت مي‌کنند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar