فارس/ سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرداخت حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه گفت: کارخانه اورهال شده است و کارگران به سر کار خود بازگشتند.

غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين اقدامات قوه‌ قضائيه در ارتباط با شرکت هفت تپه، با بيان اينکه رسيدگي‌هاي قضايي در حال انجام است، اظهار کرد: به جهت حمايت از توليد، اشتغال و استيفاي حقوق کارگران هفت تپه از ناحيه قوه قضائيه اقدامات متعدد انجام شده است.
وي با اشاره به اينکه برگزاري جلسات متعدد با مقامات اجرايي، امنيتي و قضايي انجام شده است، افزود: دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه حضور و پيگير يافتن راهکاري براي پرداخت معوقات اين مجموعه شد.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: با اين اقدامات، حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است و الان پرداخت حقوق کارگران به‌روز است، نه تنها از تعطيلي اين مجموعه جلوگيري شد بلکه باعث شد فصل کشت تداوم پيدا کند.
وي همچنين يادآور شد: کارخانجات اورهال شده است و کارگران به سر کار خود بازگشتند.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today