باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري تبريز گفت: در پي شيوع کرونا و افزايش مرگ و مير ناشي از آن، تمام راه‌هاي دسترسي به وادي رحمت تبريز مسدود و ورود به اين مجموعه ممنوع مي‌شود.

جلالي، مديرعامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري تبريز با اشاره به تصميمات ستاد پيشگيري از کرونا در شهرداري تبريز، گفت: با توجه به حجم بالاي اموات کرونايي و نيز ايجاد ازدحام ناشي از تشييع و تدفين، محدوده وادي رحمت يکي از کانون‌هاي خطرناک شيوع  بيماري کرونا به شمار مي‌آيد.
وي افزود: به منظور ممانعت از ايجاد خطر براي شهروندان و پرسنل زحمتکش اين مجموعه، از امروز ضمن ايجاد محدوديت‌هاي شديد، تمام راه‌هاي دسترسي به وادي رحمت مسدود مي‌شود.
مديرعامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري تبريز با اشاره به اينکه براي انجام تشريفات نماز ميت، تشييع و تدفين، فقط بستگان درجه يک اموات اجازه حضور در وادي رحمت را خواهند داشت، گفت: براي هر متوفي فقط سه خودروي حامل بستگان درجه يک  مجاز به حضور در وادي رحمت هستند.
جلالي با تاکيد بر اينکه تمام محدوديت‌هاي اعمال شده با هدف تامين سلامت شهروندان اتخاذ شده است، گفت: با هماهنگي دستگاه قضايي و همکاري نيروي انتظامي با هرگونه تجمع در وادي رحمت مقابله خواهد شد.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today