فارس/ هدايت صادقي با راي اعضاي شوراي اسلامي شهرستان رودان به‌عنوان رئيس جديد اين شورا انتخاب شد.

جلسه شوراي اسلامي شهرستان رودان با دستور کار انتخاب اعضاي جديد هيئت رئيسه شوراي اسلامي اين شهرستان در محل فرمانداري رودان برگزار شد.
در اين نشست هدايت صادقي با کسب اکثريت آراء براي دومين سال متوالي به عنوان رئيس شوراي اسلامي شهرستان رودان انتخاب شد.
همچنين با آراي اعضاء، محمد آوازه به عنوان نائب‌رئيس شوراي انتخاب شد.
اعضاء همچنين عباس رنجبر را به‌عنوان منشي اول، خالد رامشگر را به‌عنوان منشي دوم و منيژه اميرزاده را نيز به‌عنوان منشي سوم شوراي اسلامي شهرستان رودان در سال چهارم انتخاب کردند.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today