فارس/ هدایت صادقی با رای اعضای شورای اسلامی شهرستان رودان به‌عنوان رئیس جدید این شورا انتخاب شد.

جلسه شورای اسلامی شهرستان رودان با دستور کار انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی این شهرستان در محل فرمانداری رودان برگزار شد.
در این نشست هدایت صادقی با کسب اکثریت آراء برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رودان انتخاب شد.
همچنین با آرای اعضاء، محمد آوازه به عنوان نائب‌رئیس شورای انتخاب شد.
اعضاء همچنین عباس رنجبر را به‌عنوان منشی اول، خالد رامشگر را به‌عنوان منشی دوم و منیژه امیرزاده را نیز به‌عنوان منشی سوم شورای اسلامی شهرستان رودان در سال چهارم انتخاب کردند.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today