ايسنا/ سرپرست فرمانداري شهرستان زرنديه گفت: وضعيت شيوع بيماري کروناويروس در اين شهرستان تثبيت شده است.

سيامک سليماني، سرپرست فرمانداري شهرستان زرنديه در اين رابطه توضيح داد: پيش نويسي براي يک برنامه عملياتي به منظور پيشگيري از روند صعودي آمار مبتلايان و قطع زنجيره سرايت اين ويروس تدوين شده است که پس از نهايي شدن توسط حوزه سلامت اجرايي خواهد شد.
وي به تعيين وظايف و تکاليف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي در اين برنامه عملياتي اشاره کرد و افزود: از آنجاکه با آغاز فصل سرما احتمال شيوع پيک جديدي از آمار مبتلايان وجود دارد، اين نگراني در سراسر کشور و در اين شهرستان نيز وجود دارد که با تشديد کرونا آمار ابتلا افزايش يابد براين اساس کليه دستگاه هاي اجرايي مکلف به انجام وظايف تعيين شده در اين برنامه عملياتي شدند.
سليماني، افزايش سطح آمادگي و حساسيت مردم شهرستان، آماده سازي دستگاه‌هاي مختلف، استفاده از ظرفيت‌هاي حداکثري شهري و روستايي براي پيشگيري و درمان کرونا از مفاد اين برنامه عملياتي است.
وي کنترل و شناسايي افراد داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي و ارائه خدمات درماني به اين بيماران را از ديگر طرح‌هاي ديده شده در اين برنامه عملياتي دانست و افزود: در راستاي تقويت سيستم ايمني بيماران کرونايي تمهيداتي نظير تهيه بسته‌هاي معيشتي و تغذيه اي براي افرادي که از تمکن مالي کمتري برخوردار هستند يا احيانا دچار سوءتغذيه هستند ديده شده است.
سرپرست فرمانداري زرنديه به پاسخگو نبودن زيرساخت‌هاي درماني در شرايط بحراني و کرونايي در اين شهرستان اشاره کرد و افزود: با پيگيري‌هايي که در سطح وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکي صورت گرفته است اميدواريم کمبودها برطرف شود و هم اکنون نيز با تفکيک ارائه خدمات به بيماران کرونايي و غيرکرونايي از شيوع بيشتر اين بيماري جلوگيري خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر طرحي در دست اجرا داريم تا بيمارستان شهداي آسيابک به مرکز جامع و تخصصي درماني تبديل شود و از ظرفيت بيمارستان امام رضا(ع) نيز براي ارائه خدمات درماني استفاده خواهد شد.

 
  
 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today