ايمنا/ کارشناس اداره پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان گفت: بارش باران، رگبار و رعد و برق در بسياري از مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات اصفهان پيش‌بيني مي‌شود.

حجت‌الله علي عسگريان، کارشناس اداره پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان به تداوم ناپايداري‌هاي جوي در سطح استان اصفهان در روزهاي پيش رو اشاره و اظهار کرد: با تقويت سامانه ناپايدار از فردا تا روز جمعه، افزايش ابر، وزش باد به نسبت شديد و بارش‌هاي متناوب در سطح استان پيش بيني مي‌شود.
وي با بيان اينکه بارش‌ها در مناطق سردسير و کوهستاني به شکل برف خواهد بود، افزود: دماي هوا از فردا در بسياري از مناطق استان تا پنج درجه کاهش مي‌يابد.
علي عسگريان با اشاره به اينکه امروز کيفيت هواي کلانشهر اصفهان در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس است، گفت: با توجه به ناپايداري‌هاي جوي وضعيت کيفي هوا در روزهاي پيش رو بهبود مي‌يابد.
کارشناس اداره پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان به بارش‌هاي پراکنده ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان اشاره و خاطرنشان کرد: بيشترين بارش از فريدونشهر با ميانگين ۲.۱ ميلي متر گزارش شده است.
وي با بيان اينکه دماي هوا در ۲۴ ساعت آينده بين يک تا سه درجه سانتي گراد سردتر مي‌شود، ادامه داد: بيشينه و کمينه دماي هواي کلانشهر اصفهان در اين مدت بين ۲۳ و ۹ درجه سانتي گراد بالاي صفر در نوسان است.
علي عسگريان اضافه کرد: مورچه خورت با دماي ۲۴ درجه سانتي گراد بالاي صفر و بوئين و مياندشت با دماي يک درجه سانتي گراد زير صفر به ترتيب گرم‌ترين و سردترين مناطق استان پيش بيني مي‌شود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today