آخرين خبر/ تصادف زنجيره‌اي به علت لغزندگي جاده و بي‌احتياطي در آزادراه تهران - پرديس.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran