باشگاه خبرنگاران/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: وزش باد لحظه‌اي و نسبتاً شديد در راه البرز است.

آرش بهاروند، مديرکل هواشناسي البرز اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش يابي حاکي از جوي ناپايدار در منطقه البرز است که موجب آسماني نيمه ابري تا ابري و مه آلود، وزش باد لحظه‌اي و نسبتاً شديد پيش بيني مي شود.
وي افزود: براي هواي فرداي البرز آسماني کمي قسمتي تا ابري همراه با مه رقيق و در ارتفاعات بارش خفيف برف پيش بيني مي شود.
مديرکل هواشناسي البرز گفت: کمينه دماي هواي امروز البرز هشت درجه سانتي گراد و بيشينه هواي هفده درجه سانتي گراد و وضعيت کمينه و بيشينه هواي فرداي استان نيز به ترتيب هفت و هفده درجه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday