ايلنا/ پنتي نام روستايي است از توابع بخش مرکزي شهرستان ايذه است که در حوالي"پيان" و بعد از روستاي شبکوري واقع شده است.

تصاويري که به دست ما رسيده بسيار تأسف‌برانگيز و تلخ است. تصاوير از يک فاجعه تلخ فرهنگي حکايت دارد که دانش آموزان اين روستا با آن دست‌به‌گريبان هستند.
با توجه به نزديکي اين روستا به شهر ايذه وضعيت اين مدرسه و شرايط خرابي‌هايي که در بدنه‌ مدرسه به چشم مي‌خورد، جاي تأمل دارد.
مدير اين مدرسه به خبرنگار ايلنا، گفت: اوضاع در اين مدرسه بسيار خراب است. اگر فيلمي از شرايط ما براي حضور در هر جشنواره‌اي برود بي‌شک مقام خواهد آورد.
روستاي ما در مسير جاده‌ي مسجدسليمان بوده و به فاصله پنج کيلومتري روستاي شبکوري واقع ‌شده است.
اسماعيلي مي‌گويد: ما براي کمک، به هرکسي که بگوئيد تاکنون رو زده‌ايم. شرايط هرلحظه بدتر مي‌شود. با کوچک‌ترين بارندگي احتمال وقوع فاجعه براي دانش آموزان اين مدرسه بسيار محتمل است.
دانش آموزان اين مدرسه مي‌گويند: در زمستان از سقف مدرسه آب وارد کلاس مي‌شود. اينجا فقط اسمش مدرسه است.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today