فارس/ تعطيلي بازار قلعه رئيسي سبب نگراني مردم شده اين در حالي است که در شرايط سفيد کرونايي مردم خواستار باز شدن اصناف هستند.

يکي از مصوباتي که در سطح کشور و استان از هفته هاي گذشته در جهت کنترل بيماري کرونا اجرا شد تعطيلي صنوف خطرناک در مناطقي بود که وضعيت آنها قرمز است.
اين شرايط ادامه پيدا کرد تا در روزهاي گذشته شهرستان کهگيلويه به خصوص شهر دهدشت وضعيت قرمز پيدا کند و با خبر فرماندار شهرستان کهگيلويه بازار و صنوف خطرناک بسته شد.
در روزهاي گذشته شاهد تعطيلي صنوف در شهر دهدشت بوديم تا که از ديروز خبري در بخش چاروسا به گوش رسيد که صنوف چاروسا هم تعطيل مي‌شود.
امروز از طرف مرکز بهداشتي و درماني قلعه رئيسي با حضور امور صنفي و نيروي انتظامي شروع به پلمپ و تعطيلي بازار کردند  اما پلمپ يک صنف به چه قيمت، به قيمت نبود اجناس در بازار و سوء استفاده برخي‌ها يا به قيمت تعطيلي کسب و کار يک خانواده که تمام اميدشان به رزق و روزي مغازه است.
اين در حالي است که بخش چاروسا وضعيتي سفيد دارد و شايد تعداد افراد کرونايي آن کمتر از 20 نفر باشد و در منزل هم قرنطينه هستند و خطري براي شهروندان ندارد.
شايد حرف مسئوولان براي تعطيلي بازار چاروسا اين است که چاروسا از بخش هاي شهرستان کهگيلويه است و بايد به اين مصوبه اهتمام ورزد اما بايد دقت داشت که شهرستان کهگيلويه از شهرستان هاي بزرگ استان است و هر يک از بخش ها با فاصله زيادي تا مرکز شهرستان قرار دارند و شايد نياز نباشد تمامي اين بخش ها تعطيل شوند.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today