فارس/ فرمانده انتظامي سرخه از کشف انواع کالاي قاچاق در اين شهرستان در طرح ۴۸ ساعته پليس خبر داد.

محمد مهرابي، فرمانده انتظامي سرخه از کشف دو محموله از انواع کالاي قاچاق در اجراي طرح ۴۸ ساعته پليس اين شهرستان خبر داد.
وي تصريح کرد: پليس در گام نهايي انواع کالاي قاچاق شامل لوازم برقي، مواد غذايي و خوراکي و لوازم آرايشي و بهداشتي را از دو دستگاه کاميون در پليس‌راه شهرستان سرخه کشف کرده است.
فرمانده انتظامي سرخه با تأکيد بر لزوم برخورد جدي پليس با قاچاقچيان، بيان کرد: ارزش ريالي کالاهاي قاچاق کشف‌ شده توسط پليس، معادل يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال بوده است.
مهرابي خاطرنشان کرد: يکي از اولويت‌هاي مهم پليس در سال جهش توليد مقابله با قاچاق کالا است تا هم به رونق بخش توليد کمک شود و هم جوانان شغل خود را از دست ندهند.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today