باشگاه خبرنگاران/ معاون استاندار قزوين گفت: کشت باغات پسته در صورت توسعه اراضي باغي استان در اولويت قرار دارد.

علي فرخزاد معاون استاندار در کميته سازگاري با کم‌آبي استان با بيان اينکه استان قزوين باغ‌هايي با قدمت ۲۰ ساله دارد، گفت: هرچند اگر مقرر شد توسعه‌اي در بخش اراضي باغي داشته باشيم حتما با کشت درختان پسته اين توسعه انجام مي‌شود، اما اين در حالي است که نمي‌توان باغ‌هاي موجود ديگر را که محصولات متعدد متفاوت در آن کشت مي‌شود؛ تغيير دهيم.
وي افزود: عملکرد جزيره‌اي برخي از استان‌ها در حوزه برخورد با حفر چاه‌هاي غير مجاز مشکلات فراواني را براي استان قزوين به وجود آورده است.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار قزوين گفت: مديران متولي در حوزه کشاورزي و آب منطقه‌اي استان برخورد قاطعي نسبت به حفاري چاه‌هاي غير مجاز دارند و در خصوص برداشت غير قانوني از آب‌هاي سطحي نيز به شدت سختگيرانه عمل کرده‌اند.
فرخزاد ادامه داد: متاسفانه بعضاً در استان‌هاي همجوار قزوين اين عمل رخ نداده و همين امر موجب بروز مشکلات اجتماعي زياد و غير قابل توجيه براي مردم در اين استان شده است.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today