باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم، آسمانی ابری برای امروز، شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۳۹۹ ابری پیش بینی شده است.
سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه، ۴ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۱۰۰
دید افقی: ۷۰۰۰متر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۶° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۷° c.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday