ایسنا/ براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد بخش کشاورزی دانشگاه شیراز برای دومین سال پیاپی در گروه یک‌درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفت.

حمیدرضا پورقاسمی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، برای دومین سال پیاپی، در زمره گروه یک درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفته است.
پورقاسمی، پیش از این نیز با عناوین پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی، استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی، پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز، پژوهشگر برتر استان فارس، پژوهشگر برتر کشور در بخش کشاورزی، ۵ دانشمندان جوان و زیر ۴۰ سال آکادمی علوم جهان، پراستنادترین دانشمندان دنیا، دو درصد دانشمندان پراستناد جهان و یک درصد دانشمندان پر استناد جهان شناخته شده بود.
پایگاه Essential Science Indicators که به ESI معروف است، ابزاری تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش‌های سطح بالا در پایگاه Web of Science به شمار می‌رود.
میزان استنادها به انتشارات علمی یک کشور از جمله شاخص‌های مهمی است که بیانگر میزان تکیه نظام جهانی علم به علم آن کشور است و پایگاه طلایه‌داران علم تامسون رویترز ( ESI )، دانشگاه‌ها را براساس تعداد استنادهایی که در یک دهه‌ی گذشته دریافت کرده‌اند انتخاب و فهرستی از مؤثرترین دانشگاه‌های دنیا را معرفی می‌کند.
برای انتخاب مؤثرترین دانشگاه‌ها، تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دنیا برحسب میزان اثرگذاری آن‌ها مرتب‌سازی و در گام بعدی یک درصد برتر آن‌ها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده‌اند معرفی می‌شوند.
این پایگاه بیش از ۱۱هزار مجله علمی در سراسر جهان را زیر پوشش خود دارد تا رتبه‌بندی نویسندگان، مؤسسه‌ها، کشورها و مجله‌ها را در ۲۲ حوزۀ مختلف براساس علم اطلاعات و اصول علم‌سنجی انجام دهد.
اطلاعات ESI بر اساس اطلاعات یک‌دهۀ گذشته است و هر دوماه یک‌بار رتبه‌بندی و استنادات، شمارش و به‌روز می‌شود.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online