مهر/ کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: برآورد میزان بارندگی‌های نقاط مختلف استان در روز گذشته حاکی از رکورد بارش در شهرستان‌ غرق آباد و شازند است.

رضا مرادی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی اظهار کرد: میانگین بارش در ۲۴ ساعت اخیر در استان ۱۰ میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: از روز گذشته تاکنون بیشترین میزان بارش از ایستگاه‌های غرق آباد با ۲۴.۵ میلی‌متر، شازند ۲۰.۶ میلی‌متر و کمترین بارش مربوط به خمین با ۱.۵ میلیمتر بوده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی افزود: در شهرستان اراک میزان بارش ۴.۴ میلیمتر گزارش شده است.
مرادی بیان کرد: در ساعات آینده بارشها تشدید می‌شود و تا صبح فردا ادامه خواهد یافت و بیشتر نواحی غرب و شمالی استان را در بر می‌گیرد.
این کارشناس هواشناسی افزود: مناطق پر بارش استان در ۲۴ ساعت گذشته احتمال بیشترین بارش را در ساعات آینده دارند.
وی گفت: از فردا این سامانه از مناطق مرکزی کشور عبور خواهد کرد و کاهش بارش‌ها را شاهد خواهیم بود.
به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی میانگین بارش‌های دریافتی از اول سال زراعی تاکنون در استان ۴.۷ بوده که ۲۱ درصد کمتر از بلندمدت است.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today