آخرین خبر/ رئیس جمهور با بیان اینکه چنانچه همه رعایت کنند ممکن است تعطیلی 10 روزه باشد، گفت: امروز تصویب شد برای حدود 30 میلیون نفر ماهانه برای چهار ماه تا پایان امسال در هر ماه 100 هزار تومان بلاعوض بدهیم، همچنین برای 10 میلیون خانواده یک وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد.