باشگاه خبرنگاران/ مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هلیلان گفت: ارزیابی رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به صورت گشت‌های مشترک نظارتی، به صورت مستمر در سطح شهرستان هلیلان انجام می‌گردد و این نظارت‌ها تشدید خواهد شد.

فاطمه کریمی، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هلیلان در جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در شهرستان هلیلان، ضمن تشکر از نیروی انتظامی و مدیران شهرستان، به دلیل همکاری در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، گفت: ارزیابی رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به صورت گشت‌های مشترک نظارتی، به صورت مستمر در سطح شهرستان انجام می‌گردد و این نظارت‌ها در روز‌های آینده تشدید خواهد شد.سعید شهبازی فرماندار شهرستان هلیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه وضعیت شیوع کرونا در شهرستان هلیلان زرد می‌باشد، کلیه مصوبات ستاد در شهرستان اجرایی و محدودیت گروه‌های شغلی ۴ عملی می‌شود.
او مطرح کرد: مراسم‌های ترحیم و عروسی و دورهمی‌ها در شهرستان همچنان از مهمترین عوامل شیوع ویروس کرونا می‌باشد که در محدود کردن یا ممنوع کردن این مراسم‌ها به کمک سایر دستگاه‌ها، اقدامات بازدارنده‌ای صورت گرفته است.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/