باشگاه خبرنگاران/ بیش از ۵۷ کیلو و ۶۵۰ ِگرم تریاک در داخل گونی‌های پوست سخت مغز زردآلو، در گمرک بازرگان کشف شد.

با اعلام گزارشی به گارد حفاظت گمرک مبنی بر حمل محموله مواد مخدر به وسیله کامیون غیر ایرانی، یک دستگاه کامیون خارجی به داخل گمرک بازرگان هدایت و پس از بررسی در سامانه ایکس ری و کمک گرفتن از سگ‌های موادیاب ۵۷ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک از این کامیون کشف و ضبط شد.
این میزان تریاک در داخل گونی‌های پوست سخت مغز زردآلو و با قطعات ریز جاسازی و مخفی شده و در شهر‌های مرکزی کشور برای خروج از مرز بازرگان بارگیری شده بود.
مواد مخدر کشف شده با تشکیل پرونده به همراه راننده کامیون به مقامات قضایی تحویل شد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today