ایرنا/ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی گفت: ۹ واحد صنفی در شهرستان‌های مختلف استان که به دستورالعمل محدودیت‌های جدید کرونایی بی‌توجه بودند، پلمب شد.

مهدی کرامتی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: این واحدها بی توجه به محدودیت‌های کرونایی به صورت غیرمجاز، فعالیت داشتند.
وی افزود: در این مدت، یک واحد صنفی هم به علت مقاومت در برابر اجرای طرح، علاوه بر پلمب به مراجع قضایی معرفی شد.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی گفت: طرح محدودیت های جدید کرونایی از اول آذر ماه جاری آغاز شده است و در این زمینه ۶۲ گروه بازرسی و نظارت ها بر رعایت پروتکل های بهداشتی را بر عهده دارند.
کرامتی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح نظارت ها و برخوردها تشدید یافته است افزود: تاکنون سه هزار و ۲۵۶ بازرسی از اصناف و گروه های شغلی مختلف انجام و ۵۴ اخطار کتبی به اصناف داده شده است.
وی گفت: با اعمال محدودیت ها از اول آذر ماه، فعالیت تمام مشاغل جزو مشاغل گروه یک در شهرهای قرمز ممنوع است و فعالیت مشاغل گروه یک هم، صرفا با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز خواهد بود.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی ۲ هفته ای در محدودیت های جدید افزود: نظارت و بازرسی از فعالیت بازاریان و اصناف تشدید شده است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today