فارس/ جانشین دادستان ایلام گفت: با دادن مهلت چند روزه به کارگاه‌های ساختمانی دارای نواقص ایمنی به منظور رفع نواقص، در صورت عدم رفع نواقص و تکرار آن اقدام به پلمب این واحدها خواهیم کرد.

رضا امیری‌مقد، جانشین دادستان ایلام عصرامروز اظهار داشت: از چند ماه گذشته دستورالعمل و قوانین ایمنی به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک و ارتقای ضریب ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی با ایجاد کار گروه ویژه در حقوق عامه تشریح شد.
وی افزود: بازرسین اداره کار با بازرسی از ساختمان‌هایی که دارای نواقص ایمنی هستند و همچنین کارگاه‌های ساختمانی که مجوز دارند علاوه بر دادن مهلت چند روزه در صورت عدم رفع نواقصی اقدام به پلمب کردن این واحدها خواهیم کرد.
جانشین دادستان ایلام تصریح کرد: موازین، قوانین و استاندارها در ساخت و سازها و به کار بردن مصالح مناسب برای تامین امنیت جانی و مالی امری ضروری است و باید در دستور کار ویژه قرار گیرد. 

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/