مهر/ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه بازار استان به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان رصد می‌شود، گفت: ۷۱ تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مهدی یحیایی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه دومین مرحله طرح نظارتی درج قیمت کالا اجراشده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه هدف عمده جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است بنابراین بازار استان در رصد کامل بازرسان و ناظران قرار دارد.
وی ضمن بیان اینکه بیش از ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان سمنان انجام ‌شده است، افزود: با توجه به اینکه گران‌فروشی، عدم درج قیمت و صدور فاکتور، نبود نرخ نامه بیشترین تخلفات صنفی محسوب می‌شود بنابراین جلوگیری از این موارد در دستور کار است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه ۷۱ فقره تخلف صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال ‌شده است، ابراز داشت: عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه ثبت عمده تخلفات این تعداد واحد صنفی در استان سمنان بوده است.
یحیایی با بیان اینکه طرح نظارتی درج قیمت کالا در سطح واحدهای صنفی استان به مرحله اجرا درآمده است، تصریح کرد: نصب برچسب قیمت بر روی اجناس ضروری و الزامی است و در صورت عدم رعایت از سوی اصناف، با متخلفان برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه شفافیت درفروش در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، افزود: برچسب قیمت و صدور برگ خرید در افزایش شفافیت بازار عرضه کالا و خدمات نقش مهم دارد، بنابراین سازمان صمت استان سمنان نیز بر آن تاکید ویژه دارد تا حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today