ایسنا/ «خزان» همدان کم از «بهشت» اردیبهشت ندارد، خش خش برگ ها چنان سرمستت می کند که گویی لذتی بالاتر از آن نیست، لذتی وصف نشدنی که روحت را جلا می بخشد در این روزها که کرونا و اخبارش سوهان روح است. حال با هم به صورت مجازی در کوچه باغ های «گنجنامه» و «عباس آباد» قدم می زنیم و آرامش را مهمان چشم های زیباپسندتان می کنیم.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today