مهر/ در ششمین روز از سومین ماه فصل پاییز بارش برف اردبیل را سپیدپوش کرد.

 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today