فارس/ در نشست ستاد استانی کرونا در کهگیلویه و بویراحمد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که هفته‌ها در این ستاد تنها خبرهای بد و ناگوار می‌داد روزنه‌ای از امید در سخنانش دیده شد چرا که بر اثر رعایت مردم و البته ایجاد برخی محدودیت‌ها کمی از تعداد مراجعات و بستری‌ها کاسته شده اما همچنان میزان شیوع و ابتلا به بیماری در استان بیش از دو برابر کشوری است و در صورتی که مردم رعایت نکنند باز هم به دوره قبل باز خواهیم گشت.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today