باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم، آسمانی بارانی برای امروز، یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۹ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم،وضعیت جوی استان امروز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۹ بارانی پیش بینی شده است.
سرعت باد: آرام
نم نسبی: % ۹۳
دید افقی: ۲۰۰۰متر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۹° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۵° c.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday