ایرنا/ بارش برف سنگین در چند روز گذشته بیشترین آسیب را به درختان زده و باعث شکسته شدن شاخ و برگ آنها شده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today