روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از جریمه 13 میلیارد ریالی یک شرکت تولیدی به دلیل گرانفروشی خبر داد.
  
قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: پرونده یک شرکت تولیدی به اتهام گرانفروشی با اعتراض سازمان صنعت، معدن و تجارت به رای برائت صادره در شعبه بدوی، مجددا در شعبه تجدید نظر رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: شعبه تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید پرونده، تخلف را محرز اعلام و مدیرعامل این شرکت تولیدی را به دلیل عدم رعایت قیمت مصوب و گرانفروشی به پرداخت 13 میلیارد و  502  میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today