پايگاه اطلاع رساني پليس/ فرمانده انتظامي گلپايگان از دستگيري سارق سيم و کابل برق شبکه هوايي شهرستان و اعتراف وي به 32 فقره سرقت خبر داد.

علي سبحاني، فرمانده انتظامي گلپايگان اظهار کرد: در پي وقوع چندين فقره سرقت سيم و کابل برق شبکه هوايي در "گلپايگان" که باعث بروز مشکلاتي براي شهروندان شده بود، تيمي از کارآگاهان زُبده پليس آگاهي فرماندهي انتظامي اين شهرستان  بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي گفت: کارآگاهان پس از انجام يک سري اقدامات علمي و تخصصي و استفاده از پايش هاي تصويري و کارهاي ويژه پليسي سرانجام موفق شدند، فردي که اقدام به اين سرقت ها مي کرد را شناسايي کنند.
فرمانده انتظامي شهرستان گلپايگان از دستگيري متهم و کشف مقاديري کابل برق و سيم شبکه هوايي در مخفيگاه وي خبر داد و گفت: اين فرد در تحقيقات صورت گرفته به 32 فقره سرقت سيم و کابل برق شبکه هوايي اعتراف کرد که با اقرار صريح به سرقت هاي صورت گرفته پرونده تشکيل و تحويل مرجع قضايي شد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today