باشگاه خبرنگاران/ کارشناس اداره کل پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان گفت: با توجه به جو نسبتا پايدار در سه روز آينده در بسياري از مناطق استان اصفهان مه آلودگي ،افزايش ابر و بارش پراکنده پيش‌بيني مي‌شود.

آسيه آقايي، کارشناس اداره پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان، اظهار کرد: نقشه‌هاي هواشناسي بيانگر جوي به نسبت پايدار در سطح استان اصفهان در سه روز آينده است از اين رو آسمان در بسياري از مناطق نيمه ابري و مه‌آلود است و در نيمه شمالي و شرق استان با گذر موج شمالي، افزايش ابر و بارش پراکنده نيز پيش‌بيني مي‌شود.
وي افزود: با توجه به پايداري نسبي جو در کلان شهر اصفهان و مناطق صنعتي استان، به ويژه در ساعات اوليه روز شرايط براي کاهش کيفيت هوا و انباشت آلاينده‌هاي جوي فراهم است.
کارشناس اداره پيش‌بيني هواشناسي استان اصفهان با بيان اينکه بيشينه و کمينه دماي هوا در ۲۴ ساعت آينده بين يک تا دو درجه سانتي‌گراد کاهش مي‌يابد، گفت: بيشينه و کمينه دماي هواي کلانشهر اصفهان در اين مدت بين ۱۲ درجه سانتي‌گراد بالاي صفر و يک درجه سانتي‌گراد زير صفر در نوسان است.
وي اضافه کرد: خور وبيابانک با دماي ۱۳ درجه سانتي‌گراد بالاي صفر و چادگان با دماي پنج درجه سانتي‌گراد زير صفر به ترتيب گرم‌ترين و سردترين مناطق استان پيش‌بيني مي‌شود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today