ايرنا/ مسئول پيش‌بيني اداره کل هواشناسي استان مرکزي گفت: انباشت آلاينده‌هاي جوي و برودت محسوس هوا پديده‌هاي غالب هواشناسي تا اواسط هفته آتي در اين استان ادامه دارد.

رضا مرادي، مسئول پيش‌بيني اداره کل هواشناسي استان مرکزي اظهار کرد: بررسي‌نقشه‌هاي پيشيابي هوا حاکي از تداوم سرما تا يکشنبه هفته آينده است اما، بتدريج افت دما در اين خطه از  روز سه‌شنبه ترميم مي‌شود.
وي بيان کرد: پتانسيل انباشت آلاينده‌هاي هوا نيز به‌دليل سرما و سکون نسبي هوا در اين مدت وجود دارد و بيشترين مناطق مستعد استان در  انباشت آلاينده‌ها شهرهاي در اراک، ساوه و خمين هستند.
مسئول پيش‌بيني اداره کل هواشناسي استان مرکزي ادامه داد: به دليل تداوم سرماي هوا و وجود رطوبت سطحي، در ساعات سرد شبانه روز پديده مه در مناطق مستعد بويژه مناطق همجوار درياچه ميقان اراک موجب کاهش ديد افقي مي‌شود.
مرادي تصريح کرد: افزايش غلظت آلاينده‌ها در روزهاي آتي منجر به ايجاد شرايط ناسالم براي گروه‌هاي سني حساس مي‌شود و در صورت کنترل نشدن و انتشار آلاينده ها، در برخي ساعات احتمال شرايط ناسالم براي همه گروه‌ها وجود دارد.
وي عنوان کرد: تا روز يکشنبه هفته آتي نياز است مردم در شهرهاي پرجمعيت استان مرکزي به‌ويژه در کلانشهر اراک از ترددهاي غيرضروري خودداري کنند و صنايع استان نيز مديريت جدي در کنترل انتشار آلاينده‌ها داشته باشند.
مسئول پيش بيني اداره کل هواشناسي استان مرکزي اضافه کرد: دليجان با بيشينه دماي ۹ و ۹ دهم درجه سانتيگراد بالاي صفر گرمترين و شازند با کميننه دماي ۶ درجه سانتيگراد زير صفر به‌عنوان سردترين شهر اين استان در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
 
 
  
  

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today