باشگاه خبرنگاران/ دانشگاه علوم پزشکي اهواز در رديف دانشگاه‌هاي بين الملل معتبر براي دانشجويان خارجي قرار گرفت.

فرهاد ابول نژاديان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز گفت: فهرست دانشگاه‌هاي بين الملل معتبر وزارت آموزش عالي کشور پاکستان  اعلام شد که دانشگاه علوم پزشکي اهواز در بين آنها قرار گرفته است.
او با بيان اينکه تاکنون تنها ۱۴ دانشگاه ايراني در اين فهرست قرار گرفته اند، افزود: به دنبال ورود دانشگاه‌هاي قرقيزستان به ليست سياه آن وزارت، تعداد قابل توجهي از متقاضيان پاکستاني خواستار ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز شدند.
ابول نژاديان بيان داشت: در حال حاضر دو دانشجوي پاکستاني در اين دانشگاه در حال تحصيل هستند.
 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today