دنیای اقتصاد/ شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته وکیفیت هوای تهران پس از ۶ روز متوالی آلودگی، قابل قبول شد.

همچنین شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد ۱۴۴ قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه بود.
تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۵ روز هوای قابل قبول، ۷۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۱۹۴ روز هوای قابل قبول، ۵۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت برای روز جاری ۸ و کمترین دما ۲ درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran