پیک هشترود/ دورنمای برفی از روستای گلی چاراویماق را مشاهده می کنید.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today