باشگاه خبرنگاران/ دادستان رودبار با اشاره به پلمب هفت واحد صنفی فاقد پروانه کسب در رودبار، گفت: گشت‌های مشترک بازدید از واحد‌های صنفی در قالب طرح شهید سلیمانی به صورت مستمر در رودبار جنوب در حال انجام است.

حامد عمرانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب با اشاره به پلمب هفت واحد صنفی فاقد پروانه کسب در شهرستان رودبار جنوب، اظهار کرد: گشت‌های مشترک بازدید از واحد‌های صنفی در قالب طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت مستمر در شهرستان رودبار جنوب در حال انجام است.
وی افزود: در این بازدید، ۱۷ واحد صنفی نیز تذکرات مربوطه را دریافت کرده اند و در کوتاه ترین زمان موظف به رفع نواقص موجود هستند.
عمرانی با اشاره به اینکه چهار واحد صنفی نیز به دلیل انجام تخلفاتی نظیر گران فروشی، درج نکردن قیمت و غیره به تعزیرات معرفی شده اند، بیان کرد: گشت‌های نظارتی طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به منظور نظارت بر روند رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحد‌های صنفی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ و نیز حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام می‌شود.
وی ضمن اشاره به دشواری‌های کنونی شرایط اقتصادی کشور و استان کرمان، اصناف را به رعایت هر چه بیشتر انصاف دعوت کرد و افزود: بیشتر صاحبان واحد‌های صنفی در رودبار جنوب از افراد مورد اعتماد و منصف هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب، انجام بازدید‌های موردی محسوس و غیرمحسوس را از ضروریات نظارتی به منظور پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: اصناف رودبار جنوب همواره همراهی بسیار خوبی با واحد‌های نظارتی داشته اند که جای قدردانی دارد. 

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar