ایرنا/ کارشناس مسوول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اعضای بدن یک مرد ۵۰ ساله که متاسفانه به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با اهدا به بیماران در لیست دریافت عضو، زندگی دوباره بخشید.

ولی الله صمدی، کارشناس مسوول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی قم ابراز کرد: از ابتدای امسال تاکنون این چهاردهمین مورد اهدای عضو بدن در این استان است.
وی افزود: اعضای این مرد ۵۰ ساله که به علت تصادف در بخش ICU بیمارستان فرقانی بستری بود با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوستش به اهدای اعضا و نسوج، به چندین بیمار بدحال در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان، زندگی و حیات دوباره بخشید.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday