فارس/ محمد خطيبي‌زاده از چهره‌هاي برجسته فرهنگ جنوب کشور و از خيران نيک هرمزگان دعوت حق را لبيک گفت.

محمد خطيبي‌زاده از چهره‌هاي مطرح و برجسته فرهنگ هرمزگان و از خيران نيکوکار حوزه جنوب کشور در 85 سالگي دعوت درگذشت.
وي از معلمان بازنشسته‌اي بود که پس از طي دوران خدمت در اداره فرهنگ و آموزش و پرورش جاسک و بندرعباس، حضور در عرصه فرهنگ و انديشه را ترک نکرد و در تمامي سال‌هاي پس از خدمت خود نيز در عرصه فرهنگ، مدرسه‌سازي و نيکوکاري جنوب کشور فعال بود.
مرحوم خطيبي‌زاده در اولين دوره شوراي شهر بندرعباس نيز توانست با کسب راي مردم به عضويت آن در آيد.
از وي به عنوان پيشگام در پرچيدن مدارس کپري در شرق هرمزگان و بويژه در جاسک ياد مي‌شود و در تمامي سال‌هاي اخير در عرصه مدرسه‌سازي و جذب و جلب نيکوکاران به اين عرصه نيز کوششي وصف‌ناپذير داشت.
وي همچنين مؤلف کتاب‌هايي هم‌چون پوشش مردم هرمزگان، مساجد و بقاع و قدم‌گاه‌هاي هرمزگان و تاريخ فرهنگ نوين هرمزگان نيز هست.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today