مهر/ مدير امور آزمايشگاه‌هاي محيط زيست استان اصفهان از بازگشت آلاينده‌ها به آسمان اصفهان و حاکميت هواي ناسالم در اين شهر خبر داد.

بابک صادقيان مدير امور آزمايشگاه‌هاي محيط زيست استان اصفهان با اشاره به آخرين وضعيت کيفي هواي شهر اصفهان اظهار داشت: کيفيت هواي اين شهر طي ۲۴ ساعت منتهي به ساعت ۹ صبح امروز با قرار گرفتن بر روي شاخص ۱۶۰ در وضعيت ناسالم براي عموم شهروندان ثبت شده است.
وي افزود: اين در حالي است که روز گذشته کيفيت هواي شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روي شاخص ۷۷ وضعيت سالم را براي هواي اين شهر نشان مي‌داد.
مدير امور آزمايشگاه‌هاي محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه در حال حاضر شاخص کيفي هوا در ايستگاه‌هاي استانداري ۱۷۵، پروين ۱۶۴ و خرازي ۱۶۷ در وضعيت قرمز است، ابراز داشت: کيفيت هوا در اين مناطق براي عموم شهروندان ناسالم است.
وي با بيان اينکه شاخص کيفي هوا در ايستگاه رودکي با قرار گرفتن بر روي شاخص ۱۳۴ در شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس ثبت شده است، تصريح کرد: کيفيت هوا در سگزي نيز با قرار گرفتن بر روي شاخص ۷۴ در وضعيت سالم ثبت شده است.

هواي شاهين شهر پاک است
صادقيان در خصوص شاخص کيفي هوا در ديگر شهرهاي استان نيز افزود: در حال حاضر کيفيت هوا در شاهين شهر با قرار گرفتن بر روي عدد ۴۱ در وضعيت پاک ثبت شده است.
وي ادامه داد: کيفيت هوا در مبارکه نيز با قرار گرفتن بر روي عدد ۵۹ در وضعيت سالم ثبت شده است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today