باشگاه خبرنگاران/ معاون اجرايي و رئيس شعبه ويژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي خراسان جنوبي گفت: ۸۰ درصد قاچاقچيان کالا اهل خراسان جنوبي نيستند و به صورت عبوري از استان گذر کرده و قاچاق انجام مي‌دهند.
 
محدثي نژاد، معاون اجرايي و رئيس شعبه ويژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي خراسان جنوبي گفت: استان ما کريدور و محور مواصلاتي استان‌هاي شرقي به غربي است به همين دليل شاهد افزايش روند انتقال کالا به استان‌هاي ديگر هستيم.
او افزود: کالا‌هاي قاچاق در ايست بازرسي‌ها کشف، توسط تعزيرات ضبط و بعد از رسيدگي و ارجاع پرونده به دادگستري بنابر قانون معدوم مي‌شوند.
محدثي نژاد بيان کرد: تمامي کالا‌ها معدوم نمي‌شوند و تنها کالا‌هاي امنيتي، اقتصادي و کالا‌هايي که در صورت ورود به بازار به توليد داخلي ضربه مي‌زنند، ضبط و بنابر تشخيص‌هاي داده شده معدوم يا به فروش مي‌رسند.
معاون اجرايي و رئيس شعبه ويژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي خراسان جنوبي تصريح کرد: کالا‌هايي که دانشگاه علوم پزشکي براي مصرف آن را تاييد نمي‌کند مانند لوازم آرايشي و بهداشتي و خوراکي از چرخه خارج و معدوم سازي مي‌شوند.
او درمورد نگراني‌هاي مردم در خصوص خروج مرغ و تخم مرغ از استان، ادامه داد: اين خروج قاچاق محسوب نمي‌شود اما طبق قوانين سازمان دامپزشکي استان خروج مرغ و تخم مرغ از استان تخلف محسوب مي‌شود.
محدثي نژاد اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ يک سامانه پيامکي و اينترنتي براي رسيدگي به شکايات است و مردم مي‌توانند در صورت مشاهده کالاي قاچاق مراتب را اطلاع رساني کنند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today