کرمان نو/ نرگس کافي زاده زني که در خرداد ماه امسال براي چيدن زيره در منطقه کوهپايه به کوه رفته بود پس از ۸ ماه تن بي جانش پيدا شد.

حميد زارع فوسکي پسر نرگس از پيدا شدن مادرش در ۱۵ کيلومتري روستاي فوسک خبر مي‌دهد.
او به ما گفت چند روز قبل يک شکارچي جسد مادر را ديده و به صورت ناشناس با ما تماس گرفت و سپس ما به آن جا رفتيم.
خانواده حميد که پيش از اين بارها در کوه هاي اطراف روستا به دنبال مادر گشته بودند مي‌گويند فکر نمي‌کرديم آن‌ جايي که اکنون پيدا شده رفته باشد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar