برنا/ خراسان جنوبی در ۲۴ساعت گذشته هیچ مورد فوتی نداشته است.
 
دکتر مهدی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۶ آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجا شد که مجموعا ۴ بیمار جدید شناسایی شدند.
دکتر مهدی زاده افزود: از این تعداد ۱ نفر در بیرجند، ۳نفر در طبس و آمار بقیه شهرستان های استان صفر بودند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: خوشبختانه در ۲۴ساعت گذشته مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی گزارش نشده است. مجموع فوت در اثر این بیماری در استان به ۷۳۶ مورد است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today