رکنا/ رییس اداره حفاظت محیط زیست کردکوی از دستگیری دو نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط سلاح شکاری در منطقه جنگلی کردکوی و ارتفاعات چمن ساور خبر داد.

کریم الله تازیکه، رییس اداره حفاظت محیط زیست کردکوی گفت: طی گشت و کنترل در منطقه جنگلی کردکوی و ارتفاعات منطقه چمن ساور دو نفر شکارچی متخلف در حین شروع به شکار دستگیر شدند.
وی افزود: در بازرسی از وسایل متخلفین یک قبضه اسلحه تک لول مجاز و یک قبضه اسلحه تک لول غیر مجاز(متعلق به غیر) کشف و ضبط شد.
تازیکه گفت: پرونده متخلفان همراه با صورتجلسه تنظیمی و ادوات مکشوفه برای سیر مراحل قضایی به دادگستری کردکوی ارجاع شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today