باشگاه خبرنگاران/ مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: سطح پوشش برف کنوني حوضه‌هاي آبريز رودخانه هيرمند و تالاب‌هاي هامون بيش از ۶۰ هزار کيلومترمربع است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد کاهش يافته است.

محسن حيدري مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان گفت: بررسي تصاوير ماهواره NOAA نشان مي‌دهد که سطح پوشش برف کنوني حوضه‌هاي آبريز رودخانه هيرمند و تالاب‌هاي هامون بيش از ۶۰ هزار کيلومترمربع است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد کاهش يافته است.
محسن حيدري اظهار داشت: پارسال سطح پوشش برف حوضه‌هاي آبريز تالاب‌هاي هامون و رودخانه هيرمند در هفته پاياني دي ماه در حدود ۲۵۰ هزار کيلومترمربع بوده است.
او  افزود: اين کاهش سطح پوشش برف امسال فقط نسبت به سال گذشته نيست، بلکه در مقايسه با ميانگين ۱۴ ساله نيز با حدود ۲۰ هزار کيلومتر مربع کاهش همراه بوده است.
مديرکل هواشناسي سيستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس خروجي مدل‌هاي پيش يابي فصلي انتظار مي‌رود در ۲ ماه آينده تا حدي کسري بارش اين روز‌هاي اين منطقه جبران شود، اما به طور کلي وضعيت بارش‌ها کمتر از ميانگين بلندمدت ارزيابي مي‌شود.
حيدري تصريح کرد: انتظار مي‌رود امسال سيلاب‌هاي کمتري از بارش‌هاي زمستانه و بهاره به سمت تالاب‌هاي هامون سرازير شود بنابراين شرايط نامناسبي براي اين تالاب متصور هستيم.
او افزود: اگر چه مدل‌هاي فصلي بارش‌هاي کمتر از نرمال براي حوضه آبريز هامون نشان مي‌دهد، اما با توجه به فاصله زماني طولاني تا بهار، اميدواريم شرايط دور پيوند‌هاي موثر بر بارش جنوب شرق ايران و همسايه‌هاي شرقي تغيير کند و ما شاهد بارش‌هاي خوبي در اين مقطع زماني باشيم.
عضو ستاد مديريت بحران سيستان و بلوچستان گفت: سال گذشته ميانگين بارش استان با بيش از ۲۰۰ ميلي‌متر، نسبت به بلند مدت حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافته بود و همسايه‌هاي شرقي ايران نيز با افزايش بارندگي همراه بودند.
حيدري اضافه کرد: امسال، اما شرايط تغيير کرده و تا حالا تنها ۴.۵ ميلي‌متر باران در سيستان و بلوچستان باريده و ميزان بارش‌ها در حوضه‌هاي آبريز هامون و هيرمند نيز کاهش قابل توجهي يافته است.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today